Hí viện Bordeaux National Opera của Pháp biểu diễn “VƯỜN ĐỊA ĐÀNG”

Hí viện Bordeaux National Opera của Pháp biểu diễn "VƯỜN ĐỊA ĐÀNG" 

CÔ GÁI ĂN KIM LOẠI NHƯ NHAI SÚC CỒ LÀ !

CÔ GÁI ĂN KIM LOẠI NHƯ NHAI SÚC CỒ LÀ ! (Ai cao kiến giải thích dùm) Feb 5 at 7:31 PM https://www.youtube.com/watch?v=i98GmzI0lmA Lấy vợ như lày dễ...