Nữ thần tự do, cờ Mỹ và hình ảnh TT Trump tràn ngập thủ...

Nữ thần tự do, cờ Mỹ và hình ảnh TT Trump tràn ngập thủ đô Caracas, VenezuelaFeb 3 at 7:12 AMẢnh số người...