Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019

 Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019 Tịnh Thất Liên Hoa         Hoa Thịnh Đốn Photo by NHẤT HÙNGSa Chi Lệ Trân trọng giới thiệu.  

PHAN RÍ HÀNH

BBT: Hân hạnh giới thiệu Thi Sĩ NGUYỄN LAM ĐIỀN*SA CHI LỆ giới thiệu

Cuộc Trần Ai Ai Dễ Biết

                   Cuộc Trần Ai Ai Dễ Biết             Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc HoaTôi quen lệ thức giấc nửa khuya chờ tiếng lộp độp trên...

BỘ SÁCH ĐỐ VUI ĐỂ HỌC

BBT: Trên tinh thần duy trì & Phát huy nét đặc thù văn hóa dân tộc Việt, chúng tôi trân trọng giới thiệu BỘ...

Thằng Việt kiều phản động

         Thằng Việt kiều phản động Aug. 6 at 10:04 p.m.Ngồi trên chuyến bay từ Mã lai về Đức. Trong chuyến bay, ngồi chung hàng...

Số Đặc Biệt TIẾNG QUÊ HƯƠNG

        Số Đặc Biệt  TIẾNG QUÊ HƯƠNG  HỘI TỤ TINH HOA  VĂN NGHỆ SĨ  NHÓM TIẾNG QUÊ        Điều Hành: Thi Sĩ  ĐĂNG...

MINH THAO CHIẾC NHẪN NGÀY XƯA

     BBT: Chúng tôi trân trọng giới thiệu: *Nhạc sĩ MINH THAO qua nhạc phẩm:                  CHIẾC NHẪN NGÀY XƯA Thơ Nguyễn Văn...

Giới Thiệu VĂN HỌC MỚI số 4

           Giới Thiệu VĂN HỌC MỚI số 4

UỐNG RƯỢU BÊN QUÁN NÚI

NGÔ NGUYÊN NGHIỄMUỐNG RƯỢU BÊN QUÁN NÚI CÓ VÁCH NGHIÊNG LƠ LỬNG BÀI THƠ CỔ Góc núi, quán chiều ly rượu trắng Khách mời mây gió cổ...

THI SĨ VŨ TRỌNG QUANG

BBT: Trân trọng giói thiệu với quý bạn bốn phương:Thi sĩ VŨ TRỌNG QUANG, cầm bút cùng thời thi sĩ LINH PHƯƠNG, NGUYỄN BẮC...