No posts to display

Tin Tức Mới

Pháp Tung Bằng Chứng Khẳng Định Hoàng Sa Là Chủ Quyền...

Năm 1938, khi còn bảo hộ Việt Nam, Chính phủ Pháp nhiều lần khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng...