Home VĂN NGHỆ TÁC GIẢ & TÁC PHẨM

TÁC GIẢ & TÁC PHẨM

Giới thiệu tạp chí VĂN HỌC MỚI số 3 vừa phát hành

BBT: - Vừa nhận được tạp chí VĂN HỌC MỚI số 3, do văn thi nhạc sĩ HÀ NGUYÊN DU gửi từ California....

THƯƠNG TIẾC THI SĨ YÊN BẰNG (1943-2019)

BBT:Chúng tôi trân trọng bài viết mới nhất của nhà Biên Khảo, Thi Sĩ NGÔ NGUYÊN NGHIỄM về nhà thơYÊN BẰNG, một ngôi sao...

VỀ BIÊN CƯƠNG THĂM LĂNG MIẾU CỐ HƯƠNG

THƠ NGÔ NGUYÊN NGHIỄM   VỀ BIÊN CƯƠNG THĂM LĂNG MIẾU CỐ HƯƠNG   Mươi năm chưa trở lại biên cương Biết có còn không bóng miếu đền Ẩn...