Bài thơ “Vui về Hưu” của Dịch Giả Trần Quốc Bảo.

Bài thơ “Vui về Hưu” của Dịch Giả Trần Quốc Bảo.

From: Bao Tran <quocbao_30@yahoo.com>
Date: Thu, Nov 7, 2019 at 7:45 AM
Subject:  Bài thơ “Vui về Hưu” của Dịch Giả Trần Quốc Bảo.

Hưu Hỷ

 Danh toại công thành hưu hỷ hưu

Đằng nhân thế cố nhất hư châu

Phong lai giang quán lương nghi hạ

Nguyệt đáo thư lâu minh chính thu

Hồng nhật đông thăng tri đại hải

Bạch vân tây vọng thị thần châu

Khê sơn diệc túc cung ngô lạc

Nhẫn phụ tiền minh vạn lý âu.

          Nguyễn Bỉnh Khiêm.

             VUI VỀ HƯU

Công danh đã vẹn nghỉ hưu thôi

Phó mặc thuyền đời chuyện nổi trôi

Biết Hạ khi bờ sông hóng gió

Hay Thu lúc đọc sách trăng soi

Tây phương mây bạc kìa non Thánh

Đông hướng vừng hồng đó biển khơi

Mộng với hải âu bay vạn lý

Sông hồ thỏa chí trọn đời vui.

          Trần Quốc Bảo tuyển dịch.

 Nguyễn Bỉnh Khiêm tức Trạng Trình (1491-1585) tự là Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ, người làng Trung Am huyện Vĩnh Lợi (nay là Vĩnh Hảo) tỉnh Hải Dương. 

Đỗ Trạng Nguyên năm 1535 (triều Vua Mạc Đăng Doanh), làm quan 8 năm, 

đến chức Lại Bộ Tả Thị Lang kiêm Đông Các Đại Học Sĩ, 

Được phong tước Trịnh Quốc Công nên theo tục lệ xưa, 

thường gọi là Trạng Trình. Sau về trí sĩ ở Bạch Vân Am nơi quê nhà. 

Ông cực kỳ thông minh, am tường khoa Lý Số. 

Đã lưu truyền cho đời sau những bài thơ Sấm (gọi là Sấm Trạng Trình) 

và thơ văn chép trong Bạch Vân Quốc Ngữ Thi./.

  • Giới Thiệu Sách Mới:

HÀN THI ĐƯỜNG THI TUYỂN DỊCH

của Dịch Giả Trần Quốc Bảo.

 Tuyển tập dày trên 300 trang. Bìa đẹp trang nhã . Dịch thuật công phu.

 Từ những bản cổ thi của các danh sĩ Việt Nam như: Lý Thường Kiệt, Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Du, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, v.v…

 Và cả trăm bài thơ của các Thi Hào lừng danh đời Đường như: Lý Bạch, Thôi Hiệu, Đỗ Mục, Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ, Vương Duy, Tô Đông Pha, v.v…  

Giá sách $30 (kể cả cước phí Bưu Điện)

(vì bưu phí quá cao, không gửi Sách ra ngoài nước Mỹ được – Xin cáo lỗi).

*Địa chỉ Dịch Giả: Mr. Trần Quốc Bảo  – 1912 Rolfe Way, Henrico, VA 23238 – USA.