Cái Chết Bi Hùng ngày 30-4-1975

 

Cái Chết Bi Hùng ngày 30-4-1975

* 30 tháng 4 năm 1975.

CÁI CHẾT BI HÙNG!

– Hải Quân ..Trung Tá Kỹ Sư Hà Ngọc Lương..Trong ba lần Kỳ thi Mãn Khóa Alfa ..Ông đều đã đậu..Thủ Khoa. rất được các Đồng đội ..anh em ..Quý mến.
– Ngày 4 tháng 4 năm 1975 . Khi Cơ sở Bộ phận Di tản từ Nha Trang vào Sài Gòn.. Hải Quân Trung Tá..Hà Ngọc Lượng và Phu nhân là Bà.. Lê Thị Kỳ Duyên..Đã,.Tuẫn Tiết cùng có Ba người Con.. ngay tại Phòng Văn Hóa Vụ .
– Khi Cộng sản vào tiếp thu.. Thấy có 5 Thi thể ,.đã đem chôn tạm bợ bên bờ biển ,. Về sau này được ..Anh em bên Hải Quân ..Chôn cất lại ..

FB TKT