Cảnh Sát Hongkong Dùng Xe Lao Vào Đám Đông 19-11-2019

*

  • Cảnh Sát Hongkong Dùng Xe Lao Vào Đám ĐôngBiểu Tình   *19-11-2019

                                *Trí Thức VN

  • Kính mời xem clip video HONGKONG rực lửa!…


*SA CHI LỆ