botayvk.com
Home KỲ TÀI VIỆT NAM

KỲ TÀI VIỆT NAM

Quyển lịch “Vạn Niên” nguyên là luận án tiến sĩ

0
  Quyển lịch "Vạn Niên" nguyên là luận án tiến sĩ của ông Hồ Ngọc Đức ở Liên Bang Đức.  Đây là một quyển lịch tối...

Chân dung kỹ sư người Việt bé nhỏ đang nắm giữ bộ não...

0
  Chân dung kỹ sư người Việt bé nhỏ đang nắm giữ bộ não của gã khổng lồ Google Mar 24 at 5:09 PM KỲ TÀI VIỆT...