botayvk.com

GÀ BỊ THƯỢNG MÃ PHONG!

0
GÀ BỊ THƯỢNG MÃ PHONG! Thà một phút huy hoàng... Trông gà mà nghĩ đến ta Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt Còn hơn leo...

THAN ÔI! THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU!

0
THAN ÔI! THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU! *Dành cho quý cụ hàng sáu trở lên...