botayvk.com
Home VĂN NGHỆ THƠ VĂN-NHẬT HỒI KÝ

THƠ VĂN-NHẬT HỒI KÝ

SỢ VỢ MỚI ANH HÙNG

0
SỢ VỢ MỚI ANH HÙNG - Nhất Hùng - tản mạn   Không chỉ những ngày mới về làm vợ tôi mà còn cho đến cả...