CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT

         Cháy nhà ra mặt chuột!

Bài học dạy cho nhật báo Người Việt Quận Cam và tên thất học Nguyễn Xuân Nghĩa

– Kinh Tế Gia của nhật báo Người Việt.

Nhiều người đề cao , mời rước đưa đón không biết đầu óc họ ra sao nữa, hay cũng chỉ là bệnh háo danh , lường gạt. .

Hãy đọc kỹ bài viết ở dưới để tùy nghi.

Đây là thảm trạng “nổ hơn lựu đạn” của cộng đồng người Việt vậy mà cứ đòi giải phóng Việt Nam, làm sao làm được khi lũ nói phét khua chiêng đánh trống.

From: Gs. Hung Trinh <sophianguyen1975@att.net>

Sent: Thursday, September 5, 2019, 2:29:29 AM PDT

Subject: Bài học dạy cho nhật báo Người Việt Quận Cam và tên thất học Nguyễn Xuân Nghĩa – Kinh Tế Gia của nhật báo Người Việt.

 

Bài viết thứ 1 nầy , của chúng tôi nhằm lên án tên ” Thất học ” và ” Nổ ” hơn bom nguyễn tử nữa.

Đó là tên ” Chó Đẽ Nhất Trong Đám Chó Đẽ Của Tụi Cộng Đồng Thất Học Vietnamese Tại Hoaky ” – Kinh Tế Gia ( tự phong ) Nguyễn Xuân Nghĩa .

Nội danh từ tự phong ” Kinh Tế Gia ” là thấy cả bầu trời ngu xuẩn và thất học rồi.

Đúng lý nhóm nhận báo Người Việt Quận Cam phải viết cho đúng nghĩa chữ Việt là : ” Nhà bình luận về kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa ” thì đúng nhất.

****

Bài nầy viết để dạy tên thất học , nhưng nổ còn hơn bom nguyên tử gấp trăm lần.

Đó là ” Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa…danh xưng này do nhóm nhật báo Người Việt Quận Cam trao tặng cho tên ” Chó Đẽ Nhất Trong Đám Chó Đẽ Vietnamese tại Hoaky ” ).

Tụi nhật báo mà chúng tôi không hiểu tụi nó học hành, thi cử ra sao …mà ngu xuẩn đến như vậy.

Trao danh xưng ” Kinh Tế Gia ” cho một tên thất học ” Nguyễn Xuân Nghĩa ” không khác gì tạt nước tiểu vào người nó…đồng thời chính mình cũng ướt cả đầu luôn.

Họ–Tụi nhật báo Người Việt Quận Cam không hiểu tụi nó có rò về danh từ ” Kinh Tế Gia ” ( Economist ) và người bình luận về kinh tế hay không đây ?

….

Vì chúng tôi có học vị đàng hoàng từ đại học đàng hoàng, thời danh…cho nên phải học hiểu thế nào là ” Kinh tế ” và ” Kinh Tế Gia “.

Vì tất cả sinh viên 4 năm cho đến 7 năm….bắt buộc phải có 2 lớp về Kinh Tế , 2 lớp về Business và 2 lớp về Triết ( nếu đã là học sinh High School nầy thì chỉ cần học 1 lớp nói trên mà thôi.Còn chúng tôi không có đéo gì về High School Diploma…cho nên phải học tuốt lại từ trên xuống dưới…chạy di tàn Vietnam War’s Refugees ..chỉ có 2 trứng dái còn nguyên là tốt số rồi…hên là nó dính trong người..chớ không là mất mẹ nó ở biển khơi diện  boat people rồi…

Sau đây là vài chỉ dẩn cho đám nhật báo Người Việt quận Cam …đồng thời chửi cha thằng Chó Đẽ Nguyễn Xuân Nghĩa…

Thằng thất học nầy , cứ tô tô cái miệng thúi tự xưng Kinh Tế Gia tốt nghiệp trường đại học lừng danh Pháp ” H.E.C Paris…

Mà chúng tôi nhờ nhiều người thân tại Pháp đi vào trường tìm đại danh Nguyễn Xuân Nghĩa thì ” đéo ” có tên nầy.

Nhưng xui cho một đại nhân nhảy vào bênh thằng Nghĩa . Đại nhân nầy nói ” Ông Nghĩa có học trường nầy..cùng chúng tôi tranh đấu chống Cộng tại Pháp “.

Đó là ” Tiến Sỉ Ma ” Mai Thanh Truyết…

NHân cơ hội ngàn năm một thuở, chúng tôi đập tên nầy thân bại . danh liệt luôn…

Tên Mai Thanh Truyết tự xưng là Tiến sỉ…khi chúng tôi đòi trưng hình ảnh, bằng cấp…thì tên bụng bự Mai Thanh Truyết lặn mất…

Tên ” Tiến Sỉ Ma ” Mai Thanh Truyết viết hàng nghìn sách , cảnh cáo nhân loại Việt kiều là sự ô nhiểm…

Ô nhiểm không khí, ô nhiểm thực phẩm , ô nhiểm nước uống…

Trong khi đó nó có cái bụng thật to…ô nhiểm thực phẩm không phương cứu vản được.

” Kinh Tế Gia ” là một người hành nghề về ” Khoa Học Xã Hội ” , chuyên về Kinh Tế.

Kinh Tế Gia thường đưa ra một lý thuyết , hay một chủ trương có ảnh hưởng đến xã hội đương thời.

Hầu hết những kinh tế gia đều có văn bằng Tiến sỉ Kinh Tế , lương bổng trên $ 85 nghìn USD trở lên..

Hàng năm gần 135  đại học Hoaky cấp bằng Tiến sỉ Kinh tế cho gần 900 người.

Đa số làm cho chính quyền , hay dạy học ,

Những trường đại học thời danh tại Hoaky , đều nhận những sinh viên Tiến sỉ của mình khi ra trường, được vào dạy tại trường xưa của mình. Muốn như vậy , trong thời gian gần ra Tiến sỉ , thì sinh viên ấy phải viết nhiều bài đặc sắc , chủ thuyết của mình sẽ trình bày trong tương lai. Những bài đặc sắc ấy phải được những nguyệt san thời danh về kinh tế in ấn.

Tạo được một ảnh hưởng của mình đến giáo sư và bạn học.

Có như vậy…thông thường họ sẽ được vị nguyên thủ quốc gia mời về làm cố vấn hay giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền có ảnh hưởng mạnh đến xã hôi đương thời.

Sau đây là những kinh tế gia trác tuyệt nhất ( The Best Economist ) :

Adam Smith ( 1723- 1790 ) …những sinh viên đại học tuy không chuyên về kình tế…nhưng trường bắt buộc phải xong 2 lớp về kinh tế ( credit requirements ) ( như chúng tôi chỉ chuyên về Vật Lý Quang Học…mà học trình đòi hỏi phải xong 2 lớp nầy . Và chúng tôi phải biết chủ thuyết Kinh tế của Adam Smith nầy .

John Maynard Keyes ( 1883- 1946 ) . Ông đưa ra thuyết kinh tế mang tên ông , gọi là ” Keynesian Economics Theory .

Karl Marx ( 1818 – 1883 )..sử sách gọi Ông là : Người Đức  ” philosopher , economist , historian , sociologist , political theorist ,…từ kinh tế + xã hội thì Karl Marx tạo ra Marxist , Hiện giờ cũng có nhiều ảnh hưởng và tranh cải vô tận trong tương lai.

Paul Samuelson ( 1915- 2009 ). Người Mỹ đầu tiên nhận giải Nobel về Kinh Tế .

Câu tiên đoán của Ông nay trở thành sự thật : ” Sooner or later the Internet will become profitable.” ( trước sau gì Internet cũng tao được lợi tức lớn )

David Ricardo ( 1772-1823 ). Ông nổi tiếng về thuyết ” Kinh tế một quốc gia sẽ tính theo sự  tăng trưởng theo thuế má nhập khẩu và xuất khẩu. “

John Stuart Mill ( 1806-1873 ) . Ông có học thuyết lừng danh , gọi là ” Ultilitarianism “.

Chính bài thi nầy của trường cho sinh viên lớp kinh tế 1 là giãi nghĩa thuyết ” Utilitarianism ” ra làm sao ? Chúng tôi suýt rớt về bài thi nầy…hú vía nhờ giáo sư mới ra trường , nên giáo sư thông cảm cho sinh viên không phải chuyên nghành về Kinh Tế học….

Milton Friedman ( 1912- 2006 ). Đươc giãi Nobel Kinh Tế 1976 . Ông bị ảnh hưởng bởi Keynesian Theory…Ông lập thuyết : ” Free-Market Capitalism “.

***

Những kinh tế gia ( Economist ) được chính phũ Hoaky mời giữ chức vụ vô cùng quan trọng cho nền kinh tế Hoaky và liên quan đến kinh tế thế giới sau đây :