CHÚC CHO NHAU

CHÚC CHO NHAU

CHÚC CHO NHAU NGHÌN DANH VỌNG SƯƠNG MÙ!

       *Thơ SA CHI LỆ

Ta sứ giả phá tan trời bí mật

Tuyết huyền trân bay trắng xóa triều nghi

triệu mộng mị thần linh về quỳ phục

Ta ân cần mời em bước lên ngai…

sachilechannel kính mời thưởng thức.