CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ ĐẶC BIỆT

CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ ĐẶC BIỆT
CỦA CĐNVTN TẠI TRẠI SIKIEW 1984
2020 (Lần đầu phổ biến)

CHỦ TRƯƠNG: BAN PHÁT THANH CĐ

*THỰC HIỆN: NGUYỄN XUYÊN-TRỊNH HỘI
QUỐC ANH-THẾ XUÂN-SA CHI LỆ
TRƯƠNG CÔNG-THÚY PHƯỢNG
& MỘT SỐ NGHỆ SĨ TRONG TRẠI

*CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG CÒN ĐÓ TRONG TIM TA

*SA CHI LỆ: VIẾT GIỚI THIỆU & ĐIỀU HÀNH
(Tài Liệu riêng của SCL)

*BĂNG THƠ NHẠC: QUÊ HƯƠNG CÒN ĐÓ TRONG TIM TA

TRACK 1>GỒM CÁC CA KHÚC:
1-ÂU LẠC CA của Ca nhạc họa sĩ NGUYỄN THẾ XUÂN
Tác giả & Trương Công trình bày
2-CA Khúc NƯỚC MẮT LÒNG HỒ
*Thơ SA CHI LỆ-TRẦN THU phổ thành ca khúc.
*Trương Công hát
3-Ca Khúc VÌ SAO ANH RA ĐI của BÙI VĂN KHÁNH
*Tài tử PHẠM ANH trình bày.
4- Ca Khúc VÕ ĐẠI TÔN TÊN NGƯỜI CÒN MÃI
của NGUYỄN THẾ XUÂN, tác giả trình bày.
5-Ca Khúc LỜI BUỒN NGƯỜI SỐNG
của TRƯƠNG CÔNG (Du Ca VN) tác giả trình bày)
TRACK 2>GỒM CÁC CA KHÚC:
6-ĐOÀN LỮ HÀNH trình bày trích đoạn THC30-4)
Của HÀ NGỌC
7-HÁT CHO NGÀY VỀ của TRẦN BÌNH THUẬN (toàn ban trình bày)
8-Ca Khúc 1 THC30-4 của HÀ NGỌC, TRƯƠNG CÔNG hát
9-QUÊ HƯƠNG ANH VẪN MÃI LÀ VN
CỦA NGUYỄN VIỆT NAM, TRƯƠNG CÔNG, PHẠM ANH,
NGUYỄN THẾ XUÂN trình bày.
SA CHI LỆ Kính Mời**
*CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ ĐẶC BIỆT của CĐNVTN Trại SIKIEW ThaiLan


**
*VÌ SAO ANH RA ĐI ca khúc BÙI VĂN KHÁNH PHẠM ANH Trình bày

***
MỸ HÂN Thực Hiện video. TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
https://hangoc2020.blogspost.com

https://www.facebook.com/1sachile
https://www.facebook.com/Sachile-561905583845573/
sachilchannel:
https://www.youtube.com/channel/UCB2ncWMzJ2-URzgn3wnIfTQ?view_as=subscriber

*SA CHI LE KÍNH MỜI:

https://hangoc2020.blogspot.com/
https://botayvk.com
**