Cuối tuần mời thưởng thức MƠ VỀ TÂY NINH

CUỐI TUẦN MỜI THƯỞNG THỨC MƠ VỀ TÂY NINH
18-9-2020

*karaoke – Mơ về Tây Ninh – Thơ và nhạc: Sa Chi Lệ – Hòa âm: Đỗ Hải – karaoke by Sennviet

*Mơ về Tây Ninh – Thơ và nhạc: Sa Chi Lệ – Hòa âm Đỗ Hải – Ca sĩ Hà Thanh trình bày

**
https://www.youtube.com/watch?v=Ro-1LghicD4

*SA CHI LỆ Trân Trọng Kính Mời.
myhan245@gmail.com

https://hangoc2020.blogspot.com/

https://www.facebook.com/1sachile

https://www.facebook.com/Sachile-561905583845573/

myhanchannel:

https://www.youtube.com/channel/UCB2ncWMzJ2-URzgn3wnIfTQ?view_as=subscriber