ĐẠI HỘI VĂN NGHỆ SĨ VNCH Hải Ngoại

Bản Tin Hoa Thịnh Đốn:

DẠ TIỆC DẠ VŨ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI VĂN NGHỆ SĨ VNCH HẢI NGOẠI

Ngày ” LỄ GIỖ TỔ NGÀNH NGHỀ SÂN KHẤU”

Sinh Hoạt Kỷ Niệm 10 Năm VIỆT THỨC Foundation.

HỘI VĂN NGHỆ SĨ VNCH HẢI NGOẠI 

TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU VÀ KÍNH MỜI

*Nhất Hùng

 

*Kỷ Niệm 10 Năm VIỆT THỨC Foundation

Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật

Sep 8th, 2019 Tại Tư Gia Tiến Sĩ Luật Sư Lưu Nguyễn Đạt (DAHA Club).

Photo By Nhất Hùng

https://photos.app.goo.gl/GQJQPoJR59xgHboV6

**

Dạ Tiệc Dạ Vũ “Trên Lưng Ngựa Hoang Club” Aug 30th, 2019

Tại Tư Gia Giáo Sư Tiến Sĩ Charles Cường & Tiến Sĩ Yến Nguyễn

Photo By Nhất Hùng

Dạ Tiệc Dạ Vũ “Trên Lưng Ngựa Hoang Club” Aug 30th, 2019

https://photos.app.goo.gl/bhyee3buxSoC9o7u7

**

Dạ Tiệc Dạ Vũ Mùa Thu Của Hội Y Tế Miền Đông Bắc Hoa Kỳ

Tối 31/8/2019. Photo By Nhất Hùng

https://photos.app.goo.gl/5BKDnax3Mjaxjc398

**

 

LOA…LOA…LOA…MẾN MỜI XEM GIỖ TỔ

Chủ nhật ngày mai giỗ tổ rồi

Show này hoành tráng lắm người ơi

Ngọc Huyền nghệ sĩ vang danh tiếng

Hoàng Phú nhạc công cũng tuyệt vời

Vũ điệu nhịp nhàng hòa khúc nhạc

Lời ca chan chứa quyện hồn thơ

Gọi phone đặt chỗ đi xem nhé

Chậm trễ là không có chỗ ngồi.

Mười một giờ trưa nhé bạn yêu

Chương trình giỗ tổ sẽ lên nêu

Bá Nha khóc Tử Kỳ cô độc

Khắc Điệp xa Lan phải hẩm hiu

Dạ cổ Hoài Lang trông ngóng bạn

Huyền Trân Công Chúa biệt người yêu

Biệt Kinh Kỳ gặp Duyên quê kết

Tô Ánh Nguyệt ca vũ tới chiều.

Nhất Lĩnh (14-9-2019)

(Tổng Thư Ký Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH 

Vùng Hoa Thịnh Đốn)

**

THƠ NHẤT HÙNG

*SA CHI LỆ Giới thiệu