Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019

0
25

 Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019 Tịnh Thất Liên Hoa

        Hoa Thịnh Đốn Photo by NHẤT HÙNG

Sa Chi Lệ Trân trọng giới thiệu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here