Đi xe van biển xanh trộm chó!

Đi xe van biển xanh trộm chó!

Thời của đỉnh cao trí tuệ!