DIỄN ĐÀN TIẾNG QUÊ THƠ NHẠC

Lục Bình Thơ Chương Hà – Hà Thu Diễn Ngâm

BÊN VỰC HƯ VÔ

Cô Đơn – Tiếng Hát Chương Hà

*TRANG THƠ NHẠC  NS NGUYỄN HỮU TÂN

http://nguyenhuutannhacvatho.blogspot.ca/

DIEN DAN TIENG QUE

Mại dzô! Mại dzô! Bà con!

https://www.facebook.com/tiengque..diendan

Posted by Tiếng Quê on Monday, 29 July 2019