Diễn Hành Oktoberfest Thanksgiving

*Hội Người Việt Kitchener – Waterloo – Guelph – Cambridge:

*Lễ Hội Diễn Hành Oktoberfest Thanksgiving Oct. 14, 2019

*Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Ontario tham dự Oktoberfes

*Diễn hành Oktoberfest 2019.


*

*Kính gởi:

Quý Đại-Diện các Hội-Đoàn, Cơ-Quan Truyền-Thông, Mạnh-Thường-Quân, Quý Đồng Hương, The Toronto Vietnamese Marching Band, các em Sinh Viên Waterloo và Thân Hữu.

Trong dịp lễ Oktoberfest và Thanksgiving day vừa qua, Hội Người Việt KWGC đã

phối hợp cùng The Toronto Vietnamese Marching Band, Sinh Viên University of Waterloo và các thanh thiếu niên, thân hữu từ địa phương, Toronto và các vùng phụ cận diễn hành thành công tốt đẹp.
 
Quí vị đã ủng hộ, khích lệ tinh thần,yểm trợ với nhiều hình thức và không ngại đường xá với thời tiết lạnh lẽo giúp chúng tôi thực hiện buổi diễn hành thành công tốt đẹp trong việc bảo tồn văn hóa và di sản màu cờ dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết của người Việt Hải Ngoại.
 
Xin quí vị nhận nơi chúng tôi sự cảm tạ chân thành và chúng tôi tin tưởng Cộng Đồng của chúng ta ngày càng lớn mạnh và vững vàng hơn. 

Kính chào đoàn kết.

Ban Chấp Hành Hội Người Việt KWGC. 
 

ĐẶC BIỆT CẢM TẠ:

Cô Lisa DIETRICH và Đoàn MARCHING BAND – TORONTO
Ông Hải & Michael SINGH: DYNAMIC AUTO SERVICE – TORONTO
Gia Đình Ông Bà NHẬT & THÙY NGÂN – SCARBOROUGH
Ông Bà M & Đ và Thân Hữu – TORONTO
Ông Trương Phước Nhỏ và các Anh Chị Em – TORONTO
Ông Trần Khiêm Từ và Ông Nguyễn Phương – TORONTO
Gia Đình Bà Bác Sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dâng – KITCHENER.
Ông Đặng Hoàng Sơn – TORONTO.

Dưới đây là một số hình ảnh cuộc diễn hành do Đặng Hoàng Sơn ghi lại, kính mời quý vị theo dõi.

*SA CHI LỆ Trân Trọng phổ biến.