DÒNG THƠ LƯU DUNG: TRĂNG HAY HOA SA CHI LỆ VIẾT & DIỄN NGÂM

DÒNG THƠ LƯU DUNG: TRĂNG HAY HOA SA CHI LỆ VIẾT & DIỄN NGÂMTrang Hay Hoa1Image Border Editor: Https://www.tuxpi.com/photo Effects/borders


https://youtu.be/KwtmQVGIiig
SA CHI LỆ KÍNH MỜI.