FOX NEWS lên án DB VA, Kathy Tần- Jan 31, 2019

FOX NEWS lên án DB VA, Kathy Tần- Jan 31, 2019

KATHY TRẦN , DB VIRGINIA BỊ PHẢN ĐỐI MẠNH

LÝ DO: luật cho phá thai dù là 9 tháng:

   

Cái tên Kathy Trần vừa được đề cập đến trong chương trình Ingraham Angle của đài truyền hình Fox News vào tối ngày Thứ Tư 30/1/2019.

Người host chương trình Laura Ingraham đã trích một đoạn điều trần của dân biểu tiểu bang Virginia Kathy Trần về dự luật HB 2491, bỏ hết các ngăn trở việc phá thai và cho phép phá thai ngay khi thai nhi đã đến ngày sanh, với lời kết luận: “absolutely barbaric”! Laura Ingraham cũng chỉ trích Thống Đốc Virginia đã ủng hộ dự luật 2491, đồng thời nhắc lại sự việc quốc hội tiểu bang New York đã chấp thuận dự luật cho phá thai đến ngày sanh, với video ghi lại giây phút các dân cử reo mừng khi dự luật này được thông qua.

Và sau đó, Laura Ingraham đã đặt tên cho đảng Dân Chủ là The Party of Death!  

Kathy Trần là một đảng viên của The Party of Death! 

Là một kẻ sát nhân!

BB&Liêm

Xem thêm:

 

 

 

RAND PAUL CHIEF STRATEGIST OFFERS TO RUN FREE CAMPAIGN AGAINST KATHY TRAN

https://dailycaller.com/2019/01/31/rand-paul-chief-strategist-free-campaign-kathy-tran/?fbclid=IwAR3ag53ZNAYXFc7exozwZXmocEC1PP61ExaT9v25f_s94boKUSZdG_L0FfM

Dem co-sponsor of late-term abortion bill apologizes, says she did not read the text

https://www.foxnews.com/politics/dem-co-sponsor-of-late-term-abortion-bill-apologizes-says-she-did-not-read-the-bill?fbclid=IwAR16N353Pjx6ohu2X2V_GS1NPzUrtfrB48YElVuEv9HpTE-dHBB9D8q2eiE