Giúp Miễn Phí Ai Không có Khả Năng Trị Bệnh

  • *NHÀ TỪ TÂM, MỘT NGHĨA CỬ CAO QUÝ TẠI THỦ ĐỨC

  • *GIÚP MIỄN PHÍ AI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRỊ & DƯỠNG BỊNH   

  From: Kathy Nguyen tgkathy@yahoo.com

             *LT Le <centerstone29@hotmail.com>

  *XIN MỌI NGƯỜI CHIA SẺ CHO NHỮNG AI CẦN.