Hãy để bố | Bài thơ chạm đến vạn trái tim | Thi Sĩ Trần Văn Lương || Giọng đọc:Thái Lan

  Hãy để bố | Một bài thơ chạm đến vạn trái tim |Thi Sĩ Trần Văn   Lương || Giọng đọc: Nữ sĩ Thái LanHay De Bo

https://youtu.be/ndneDBRAhXQ

@myhanchannel Hãy để bố | Thơ chạm đến vạn trái tim | Trần Văn Lương || Giọng đọc: Nữ sĩ Thái Lan
https://youtu.be/MH3sf8VbSTU