Hí viện Bordeaux National Opera của Pháp biểu diễn “VƯỜN ĐỊA ĐÀNG”

Hí viện Bordeaux National Opera của Pháp biểu diễn “VƯỜN ĐỊA ĐÀNG”