Hotnews HOÀNG KIỀU đang bị Truy Nã?

*vietstar media: “CẢNH SÁT THÀNH PHỐ GARDEN GROVE RA LỆNH TRUY NÃ TỶ PHÚ HOÀNG KIỀU” ?


BBT: Chúng tôi thông tin trung thực, không chấp nhận Fake News. Kính mong quý đồng hương vui lòng phổ biến rộng rãi hầu dập tắt sự quậy phá của tên trọc phú ăn nói mất dạy này!

*Vì clip video khá dài. Xin quý vị vui lòng chỉ xem clip từ phút 25:01 đến 1:12 45″.