KÍNH GIỚI THIỆU THƠ NHẠC THU VỀ GÃY CÁNH & HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN VẮNG

*KÍNH GIỚI THIỆU THƠ NHẠC THU VỀ GÃY CÁNH & HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN VẮNG-LẠY-DÕI BÓNG NGƯỜI ĐI…Image Border Editor: Https://www.tuxpi.com/photo Effects/bordersRoi CopyAnh Dong Canh Chim Bay (14) CopyBaydi                          *GỬI GIÓ THEO MÂY NGÀN BAY…8394746123c1689f751857cd7555251d*Thu về gãy cánh | karaoke | Thơ: Sa Chi Lệ | Nhạc: Đỗ Hải || Senviet karaoke


*Thu về gãy cánh | Thơ: Sa Chi Lệ – Nhạc: Đỗ Hải || Tiếng hát ca sĩ: Minh Đạt

https://youtu.be/LLK1zB09znQ
                                                          ***
*HOÀNG HÔN TRÊN BIỂN VẮNG THƠ LÂM HOÀI VŨ
*SA CHI LỆ Diễn ngâm
| Tiếng thơ #8

https://youtu.be/LZuj54SmW0Q
Lạy | Bài thơ thời sự mùa covid của thi sĩ Trần Nhã Thuỵ || Giọng ngâm: Sa Chi Lệ | Tiếng thơ #6

https://youtu.be/80yw-gW-qlo
8-10-2021
Dõi bóng người đi || Sa Chi Lệ viết và diễn ngâm || Tiếng thơ #7

https://youtu.be/YeHmjZET5Pg
Thanks