Kính Mời Chia Sẻ Nhạc Phổ Thơ CÒN GÌ CHO NHAU…Cuối xuống nhìn lên có thấy…

KÍNH MỜI CHIA SẺ NHẠC PHỔ THƠ CÒN GÌ CHO NHAUCon Gi Cho NhauEm có biết nỗi buồn con thần điểu?
Đôi cánh kia đã gãy từ lâu rồi
…bàn tay ta hôm nay chai đá,

vì từ lâu buông bút cầm cày
bàn chân ta hôm nay ngượng ngập,
đi lên rùng trông giống dã man…
CÒN GÌ CHO NHAU | Tiếng hát ca sĩ Lệ Tuyền | Thơ: Sa Chi Lệ |
Nhạc: Tuệ Tâm


https://youtu.be/d5zv6qj7NQo

*SA CHI LỆ TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI