Kính Mời Dự Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân

*Kính Mời Dự Lễ Khánh Thành Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam.

Thứ Bảy 09/11/2019. Toronto: Đêm Văn Nghệ Dạ Vũ Gây Quỹ Hội Chợ Tết 2020 & Học Bổng do Hội Người Việt và các Hội Đoàn Quốc Gia tổ chức, Thứ Bảy 16/11/2019

*SA CHI LỆ Phổ Biến.