Kính Mời nghe 12 THÁNG 6 của thi sĩ VŨ HOÀNG CHƯƠNG, Sa Chi Lệ diễn ngâm

  *Kính Mời quý bạn chia sẻ thơ 12 THÁNG 6 của thi sĩ VŨ HOÀNG CHƯƠNG, Sa Chi Lệ diễn ngâm
*Bài thơ đã làm biết bao người rơi nước mắt…
Mười hai tháng sáu | ngâm thơ | Thi sĩ: Vũ Hoàng Chương | Sa Chi Lệ diễn ngâm | Tiếng thơ #28


https://youtu.be/mJE555H4-q4
***
Dấu gai tình | Bất ngờ với giọng hát em gái miền tây
Dấu gai tình Thơ: Sa Chi Lệ Nhạc: Tuệ Tâm
Trình bày: Thùy Trang

https://youtu.be/-SYSVWJY9XA
*SA CHI LỆ KÍHH MỜI