Kính mời quý bạn chia sẻ GỬI EM CÔ GÁI BÌNH LONG, nhớ một thời An Lộc…

KÍNH MỜI NGHE GỬI EM CÔ GÁI BÌNH LONG, TƯỞNG NIỆM ANH BIỆT KÍNH VÔ DANH…Gui Em Co Gai Binh LongNhớ theo Hổ Xám vào An Lộc
Đội phái trên đầu như đội mưa
…Xá gì một cõi đi về đất
Biệt Kính Lưu Danh, Biệt Kính Đời…”

Gửi em cô gái Bình Long | Sa Chi Lệ diễn ngâm tưởng niệm các anh biệt kích vô danh | Tiếng thơ #29

https://youtu.be/mIwry2bAE7o

Bài thơ Gửi Em Cô Gái Bình Long !
Sa Chi Lệ ( Han Le)
(*Diễn ngâm, tưởng niệm anh BIỆT KÍCH VÔ DANH đã hy sinh nơi chiến trường An Lộc.

Nhớ theo Hổ Xám vào An Lộc
Đội pháo trên đầu như đội mưa
Múa kiếm đứng ngăn thù cửa Bắc
Mà tưởng mình là Nguyễn Huệ xưa.

Trong tiếng đạn reo mù khói trận
Bỗng gặp em, cô giáo như mơ
Em ngồi rũ tóc trong hầm tối
Đọc tiếng kinh cầu, như đọc thơ.

Lạy Chúa con là người ngoại đạo
Nhưng tin có Chúa ngự trên trời
Chúa ơi, Biệt Kích là thi sĩ
Thi sĩ cầm gươm như đi chơi.

Pha hỡi, bây chừ em đâu nhỉ ?
Cô giáo hôm xưa đã lấy chồng ?
Chúc em hạnh phúc răng long bạc
Còn anh hôm nay vào Phước Long.

Nhưng giây phút cuối anh vẫn nhớ
Màu áo hoa dù nón mũ xanh
Nhớ dáng em xưa cô giáo nhỏ
Họa bút thành thơ như tiếng oanh.

“Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”
Xá gì một cõi đi về đất
Biệt Kích lưu danh, Biệt Kích đời”.

Biệt Kích vô danh.
SA CHI LỆ (diễn ngâm)
https://youtu.be/mIwry2bAE7o