KÍNH MỜI QUÝ BẠN CHIA SẺ NHẠC CHẤP CÁNH CHO THƠ CÕNG ĐỜI

CÕNG ĐỜI | Tiếng hát ca sĩ Ngọc Thức | Thơ sa Chi Lệ | Nhạc: Duy Tuấn


https://youtu.be/KEBkfgVDFzo
SA CHI LỆ KÍNH MỜI
8-6-2022