Lốc xoáy tràn vào Hoa Kỳ, đóng băng tất cả mọi thứ

Lốc xoáy tràn vào Hoa Kỳ, đóng băng tất cả mọi thứ Feb 15, 2019