Lời mẹ dạy…con trai !!!!

Lời mẹ dạy…con trai !!!!

1.- Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con.
2.- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó.
3.- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.
4.- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.
5.- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.
6.- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó.
7.- Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.
8.- Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.
9.- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang nắm giữ.
10.- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.
Nghe xong, cậu con trai òa khóc. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi :
– Sao con khóc ?
– Con thương bố con quá.