MINH THAO CHIẾC NHẪN NGÀY XƯA

     BBT: Chúng tôi trân trọng giới thiệu:

*Nhạc sĩ MINH THAO qua nhạc phẩm:

                 CHIẾC NHẪN NGÀY XƯA

Thơ Nguyễn Văn Cường Nhạc Minh Thao Ca sĩ Hồng vân

 *Được biết, hiện nhạc sĩ MINH THAO đang là chủ

Diễn Đàn TÌM NHAU TRONG THƠ NHẠC, nơi hội tụ những thi văn nghệ sĩ tài hoa đam mê nghệ thuật, trao đổi phát huy nét đặc thù của văn hóa Việt Nam.

https://www.facebook.com/groups/613475355522142/

sachilechannel giới thiệu.