MỐI TÌNH THUỐC BẮC

  *Kính mời quý vị xem bài thơ toàn những

              những vị thuốc bắc.