@myhanchannel Bên cầu nhật nguyệt | Nhạc mới | Thơ: Sa Chi Lệ | Nhạc: Tuệ Tâm | Ca sĩ: Giáng Hương

@myhanchannel Bên cầu nhật nguyệt | Nhạc mới | Thơ: Sa Chi Lệ | Nhạc: Tuệ Tâm | Ca sĩ: Giáng HươngBen Cau Nhat Nguyet

https://youtu.be/kQrez6ZqR80
@MYHANCHANNEL
Follow for Youtube Music @myhanchannel
https://www.youtube.com/@myhanchannel
https://www.facebook.com/1sachile