@myhanchannel Dấu chân chim mùa xuân || Thơ: Sa Chi Lệ | Nhạc: Nguyễn Văn Thơ | Ca sĩ: Giáng Hương

@myhanchannel Dấu chân chim mùa xuân || Thơ: Sa Chi Lệ | Nhạc: Nguyễn Văn Thơ | Ca sĩ: Giáng Hương

https://youtu.be/ikRQz4eJYrg

@MYHANCHANNEL
Follow for Youtube Music @myhanchannel
https://www.youtube.com/@myhanchannel
https://youtu.be/ikRQz4eJYrg