@Myhanchannel Kính Mời Chia sẻ HUẾ YÊU DẤU & CT NHẠC TÌNH THẾ GIỚI Số 132

@Myhanchannel Kính Mời Chia sẻ HUẾ YÊU DẤU của nhà văn BÙI BÍCH HÀ & Chương Trình NHẠC TÌNH THẾ GIỚI Số 132 phần 1 & 2 do MỘNG LAN thực hiện.
@myhanchannel Kính Mời chia sẻ HUẾ YÊU DÁU tác giả nhà văn BÙI BÍCH HÀ qua giọng đọc nữ sĩ THAILAN.

https://youtu.be/_a88C_OXkX4

@myhanchannel Nhạc Tình Thế Giới số 132 (Part 1) do Mộng Lan thực hiện với kỹ thuật của Luân Trường

https://youtu.be/I5yBna3vNGs