NGHĨ VỀ TÌNH CHIẾN HỮU KÍNH MỜI NGHE: MỜI NHAU CHÉN RƯỢU HỒ TRƯỜNG

               *NGHĨ VỀ TÌNH CHIẾN HỮU KÍNH MỜI NGHE
MỜI NHAU CHÉN RƯỢU HỒ TRƯỜNG
* THƠ THI SĨ YÊN SƠN
*SA CHI LỆ TRÌNH BÀY
Vlcsnap 2021 10 03 11h40m31s058
*Sáng chủ nhật chạnh nhớ một thời cùng những thằng bạn vào sanh ra tử…
AI CÒN? AI MẤT? THƯƠNG QUÁ CHỪNG HAI TIẾNG MẦY TAO!…

0tinh Chien Huu 1tinh Chien Huu A Government Soldier Helping Wounded Soldier Cross Bridge 3tinh

*MỜI NHAU CHÉN RƯỢU HỒ TRƯỜNG-THƠ YÊN SƠN-DIỄN NGÂM: SA CHI LỆ


SA CHI LỆ TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI