NHÂN SĨ CỘNG ĐỒNG 8/6/2019: “Tổng thống Bolsa” “Ân Xá” Đại Cathay trong tù

  • CaLi có điều gì đáng quan tâm?

Kính mời quý đồng hương theo dõi clip sau đây: