NHÂN SĨ CỘNG ĐỒNG: Phan Kỳ Nhơn lem nhem tiền bạc quỹ đền Thánh Trần Hưng Đạo

NHÂN SĨ CỘNG ĐỒNG: Phan Kỳ Nhơn lem nhem tiền bạc quỹ đền Thánh Trần Hưng Đạo

BBT: Để rộng đường dư luận, chúng tôi phổ biến việc đang xảy ra trong CĐVNHN tại Nam California Hoa Kỳ. Kính mong quý đồng hương sáng suốt nhận xét…


*Nguồn: TNP channel.