Ông Nguyễn Mậu Qúi là ai?

Ông Nguyễn Mậu Qúi là ai?

Xin thưa ông ta là:

– Cựu sĩ quan quân lực VNCH (xuất thân khóa 7 Thủ Đức)

– Cựu Trung tá Quân lực VNCH

– Cựu Chủ Tịch Khu Hội Tù Nhân Chính Trị Nam Cali

– Cố vấn của Hội Nghiên Cứu Tâm Linh

– Thân phụ của Ca sĩ Trizzie Phương Trinh (chồng là ca sĩ Bằng Kiều)