PHỎNG VẤN ĐẶC BIỆT

Phỏng Vấn Đặc Biệt Thi Sĩ Nhất Hùng

(Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Sĩ VNCH Hải Ngoại)
Về Chương Trình Ca Nhạc Chủ Đề “SẮC HOA MÀU NHỚ  Để Tưởng Niệm  Cố Nhạc Sĩ Đại Tá Nguyễn Văn Đông 

tổ chức vào Lúc 6 Giờ Chiều Ngày 28/7/2019


Youtube : https://youtu.be/CgrtWLiKBIc

Facebook https://www.facebook.com/phillips.nguyen.1/videos/10214858133343838/

PICNIC Hè 2019

Hội Ái Hữu Long Xuyên Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

https://photos.app.goo.gl/zZssgKk3Q6bZoPLv7

https:youtube.com/sachilechannel

Giới thiệu