QUỐC HỘI ĐỈINH CAO ĐANG HỌP

BBT DIỄN ĐÀN BOTAYVK GIỚI THIỆU NHỮNG  VIDEO ĐÁNG QUAN TÂM.

1-QUỐC HỘI ĐỈNH CAO ĐANG HỌP

2-TT Trump RA LỆNH BẮT KHẨN CẤP Biden với   Obama vì cấu kết với TQ phá hoại nước Mỹ


3-HỘI THẢO ỦNG HỘ TT TRUMP NHIỆM KỲ 2020

4-Thomas Nguyễn, Lieutenant Colonel | Tôi Là Người Việt Nam 1975-2015

*SA CHI LỆ GÓP PHẦN PHỔ BIẾN