Quyển lịch “Vạn Niên” nguyên là luận án tiến sĩ

 

Quyển lịch “Vạn Niên” nguyên là luận án tiến sĩ của ông Hồ Ngọc Đức ở Liên Bang Đức. 

Đây là một quyển lịch tối tân của thời đại I.T. (Information Technology)

Tác giả Quyển Lịch Vạn Niên: Hồ Ngọc Đức.

Một quyển lịch tối tân của thời đại I.T. (Information Technology).

Chúng ta có thể dùng suốt đời để biết ngày âm lịch, cúng giỗ… 

Nếu muốn coi lịch các năm khác, chỉ cần gõ 4 con số của năm đó, rồi bấm Enter hay click OK là có ngay lịch của năm mình chọn.

Kính mời:

 Lịch Vạn Niên – Dùng Suốt Đời.

 

ĐHS.