RELAX CUỐI TUẦN KÍNH MỜI NGHE NHẠC PHỔ THƠ SA CHI LỆ EM TRÓI ANH

 RELAX CUỐI TUẦN KÍNH MỜI NGHE NHẠC PHỔ THƠ SA CHI LỆ EM TRÓI ANH
Em trói anh | Thơ: Sa Chi Lệ | Nhạc: Đỗ Hải || Sa sĩ: Quốc Duy


https://youtu.be/qf_i4WxuHS0

Em trói anh | karaoke | Thơ: Sa Chi Lệ | Nhạc: Đỗ Hải | Senviet karaoke


https://youtu.be/_ZEIBU3EVs4

*SA CHI LỆ CHÂN THÀNH KÍNH MỜI

*VUI LÒNG GHÉ THĂM
https://botayvk.com
https://hangoc2020.blogspot.com/
https://myhan2021.blogspot.com/
https://www.facebook.com/1sachile
https://www.facebook.com/Sachile-561905583845573/
myhanchannel:
https://www.youtube.com/channel/UCB2ncWMzJ2-URzgn3wnIfTQ?view_as=subscriber
*LIÊN LẠC & GỬI BÀI:
myhan245@gmail.com
hangoctu70@yahoo.com
sachile2001@yahoo.ca