RELAX KÍNH MỜI NGHE MƯA ĐÊM NAY, THƠ THI SĨ TRƯỜNG ANH, KỶ NIỆM…

RELAX KÍNH MỜI NGHE MƯA ĐÊM NAY, THƠ THI SĨ TRƯỜNG ANH, KỶ NIỆM MỘT THỜI ĐỂ NHỚ…Mua Dem Nay1Mưa đêm nay | Thi sĩ: Trường Anh | Diễn ngâm: Sa Chi Lệ | Tiếng thơ: #10


*VUI LÒNG BẤM LINK

https://youtu.be/ZfnEIKgoL5w

*SA CHI LỆ TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI