SA CHI LỆ MỜI NGHE ĐỢI EM, NHẠC PHẠM MINH THUẬN, TIẾNG HÁT MINH ĐẠT

*SA CHI LỆ MỜI NGHE ĐỢI EM, NHẠC PHẠM MINH THUẬN, TIẾNG HÁT MINH ĐẠT
ĐỢI EM | Thơ: Sa Chi Lệ | Nhạc: Phạm Minh Thuận || Tiếng hát ca sĩ Minh Đạt

https://youtu.be/fCH9NHlBPUo
SA CHI LỆ KÍNH MỜI