SA CHI LỆ MỜI QUÝ BẠN THÍCH NHẠC NGÂM THƠ & GIỌNG CỔ THƯỞNG LÃM

SA CHI LỆ MỜI QUÝ BẠN THÍCH NHẠC NGÂM THƠ & GIỌNG CỔ THƯỞNG LÃM

Níu kéo tình yêu | Thơ Sa Chi Lệ | Nhạc Đỗ Hải | Ca sĩ: Quốc Duy

https://youtu.be/Gsw-SXEPO94
Tình vẫn chưa yên | Dòng thơ lưu dung – Sa Chi Lệ viết và diễn ngâm || Tiếng thơ #13

https://youtu.be/ZlIb3hp4MwU